HOTĂRÂREA NR. 462/22.12.2022
pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 132/2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2023
Documente