HOTĂRÂREA NR. 95/28.03.2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3
Documente