×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
Modificat 275 /2019
privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare
19.12.2019
274 /2019
privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare
19.12.2019
Abrogat 273 /2019
privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
19.12.2019
272 /2019
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
19.12.2019
271 /2019
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
19.12.2019
270 /2019
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
19.12.2019
Modificat 269 /2019
privind imobilele care intră sub incidenţa prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015
19.12.2019
Modificat 268 /2019
privind zonarea fiscală a UAT Satu Mare
19.12.2019
Abrogat 267 /2019
privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2020
19.12.2019
266 /2019
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.11.2019
19.12.2019
Indicativ Modificat
Număr 275 /2019
Titlu
privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 274 /2019
Titlu
privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ Abrogat
Număr 273 /2019
Titlu
privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 272 /2019
Titlu
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 271 /2019
Titlu
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 270 /2019
Titlu
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ Modificat
Număr 269 /2019
Titlu
privind imobilele care intră sub incidenţa prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015
Data
19.12.2019
Indicativ Modificat
Număr 268 /2019
Titlu
privind zonarea fiscală a UAT Satu Mare
Data
19.12.2019
Indicativ Abrogat
Număr 267 /2019
Titlu
privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2020
Data
19.12.2019
Indicativ
Număr 266 /2019
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.11.2019
Data
19.12.2019