A XXV-ik Szatmárnémeti Városnapok hivatalos megnyitója
A XXV-ik Szatmárnémeti Városnapok hivatalos megnyitója
Bíznunk kell az összefogás erejében, hogy Szatmárnémetit olyan várossá alakítsuk, ahol mindenki megtalálja a helyét és szerepét, valamint személyes és szakmai kiteljesedését. Csak együtt építhetünk olyan várost, ahol szeretünk élni, szeretünk dolgozni és családot akarunk alapítani. Egy olyan várost, melyre büszkén mondjatjuk, hogy az OTTHONUNK! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, mindenkinek jó szórakozást kívánok!

Tisztelt vendégeink, kedves szatmáriak, Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket a XXV-ik Szatmárnémeti Városnapok hivatalos megnyitóján. 
Sokszor hangoztatom, hogy Szatmárnémeti a multikulturalizmusa miatt kedvelt város, amelynek lakói megtanulták az együttélés művészetét, arra helyezve a hangsúlyt ami összeköt, és nem arra, ami elválaszt.


Közösségünk nyelvei, kultúrái, hagyományai és szokásai városunk identitásának szerves részei, miközben nemcsak a történelmi múlt köt össze bennünket, hanem elsősorban a jövő és a közös értékeink.


Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az ittlétükért testvérvárosaink képviselőinek, akik közül egyesek rendkívül nehéz helyzetük ellenére is megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel: Beregszász és Ungvár delegációjának Kárpátaljáról, Nyíregyháza képviselőinek Magyarországról és a Rzeszów-i küldöttségnek Lengyelországból. Köszönet nekik amiért testvérvárosi kapcsolatainkat nemcsak a szakmaiság, hanem erős barátság jellemzi, és az igaz barátok szükség esetén mindig számíthatnak egymásra.


Kedves szatmáriak! Ma a múltra emlékezünk, miközben együtt ünnepeljük a jelent, ugyanakkor bizalommal tekintünk a jövőbe.
Úgy vélem, a szatmáriaknak minden okuk megvan az ünneplésre, hiszen Szatmárnémeti, köszönhetően példamutató polgárainak, jó úton jár: a fejlődés, a megújulás, és a hiteles közösségi értékek megerősítésének irányába tartunk.
E célok folytatásához városunknak stabilitásra és felelős politikai vezetőkre, nem viszálykeltő percemberkékre van szüksége. A szembenállás és a megosztottság csak veszedelmet és szegénységet hoz.


Bíznunk kell az összefogás erejében, hogy Szatmárnémetit olyan várossá alakítsuk, ahol mindenki megtalálja a helyét és szerepét, valamint személyes és szakmai kiteljesedését. Csak együtt építhetünk olyan várost, ahol szeretünk élni, szeretünk dolgozni és családot akarunk alapítani. Egy olyan várost, melyre büszkén mondjatjuk, hogy az OTTHONUNK! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, mindenkinek jó szórakozást kívánok!