×
Általános információk

HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK SZATMÁRNÉMETI IGAZGATÓSÁGA

A Helyi Adók és Illetékek Szatmárnémeti Igazgatósága a 2000.-es évtől kezdődően vette át az illetékek, helyi adók és egyéb, a helyi költségvetésbe befolyó összegek ellenőrzését, követését és inkasszálását. A feladatkörbe tartoznak a késedelmi kamatok és büntetések behajtása, a különböző, lakosság irányából érkező, az ellenőrzéssel és befizetéssel kapcsolatos panaszok kivizsgálása és megoldása, valamint a helyi költségvetési követelések végrehajtása.   

A feladatkörök átadása az 1999. április 29-én született 333-as számú kormányhatározat értelmében történt meg, amely elfogadja a keret-megállapodást az 189/1998-as törvényben meghatározott, helzi pényügzekkel kapcsolatos feladatkörök átadásáról és átvételéről a megyei tanácsok, helyi tanácsok és Bukarest Municípium Tanácsa részére.

Az intézmény működését két szolgálat biztosítja: az Adókivetési, Megállapítási és Ellenőrzési Szolgálat és a Bevételek Nyilvántartási, Követési és Behajtási Szolgálata.
 

ADÓKIVETÉSI, MEGÁLLAPÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

Adóügyi Nyilvántartási és Ellenőrzési Szolgálat fő feladata az adózók nyilvántartása, az adókról és illetékekről szóló bevallások ellenőrzése, valamint az esetleges törvénytelenségek, szabálytalanságok felderítése és ezek kijavítása.

A szolgálat a működése során nagy hangsúlyt fektet az adók és illetékek kivetésére, ezáltal hozzájárulva a helyi költségvetés alakulásához, a rendelkezésére álló adatok alapján pedig lehetőség van a helyi költésvetésbe érkező előrelátható bevételek összegének meghatározására.
 

BEVÉTELEK NYILVÁNTARTÁSI, KÖVETÉSI ÉS BEHAJTÁSI SZOLGÁLATA

A szolgálat specifikus feladatköre
Bevételek Nyilvántartási Osztálya
•    a bevételek nyilvántartásba vételet
•    azon adózók befizetéseinek követése, akik az adók és illetékek befizetését az államkincstárban végzik.
•    bizonyos időközönsént statisztikák vagy összehasonlító kimutatásokat készítése a helyi adók és illetékek befizetése kapcsán.
 •    magánszemélyek és jogi személyek számára a visszatérítési vagy kompenzációs kérések elkészítése
•    Fizetési megbízásokat (O. P.) készítése a bevételi számlákra való kifizetéseknél

•    a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága munkatársai jelenléti ívének elkészítése és a túlóráiknak a követése.