HIRDETÉS
HIRDETÉS
A kérelmet az igazoló dokumentumokkal együtt a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalban (Szatmár megye) kell benyújtani személyesen vagy postai úton, a jogszabályban meghatározott határidőn (2023. május 19. – 2023. november 20.) belül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 18/1991-es számú földtörvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 123/2023-as jogszabály 27-es cikkelyének 2^1-es bekezdése alapján azok a földtulajdonosok vagy örököseik, akik nem iratkoztak be mezőgazdasági termelőszövetkezetbe, nem adták át, vagy nem vette el tőlük az állam földterületeiket, a megyei bizottságtól kérhetik a tulajdoni lap kiállítását, a fent említett normatív szabály hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül.
 

A kérelmet az igazoló dokumentumokkal együtt a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalban (Szatmár megye) kell benyújtani személyesen vagy postai úton, a jogszabályban meghatározott határidőn (2023. május 19. – 2023. november 20.) belül.


A dossziénak a következő dokumentumokat — de nem kizárólagosan — kell tartalmaznia:

  1.  A kérelmező/kérelmezők által benyújtott kérvény, az okiratok/személyi igazolvány és az anyakönyvi okmányok — születési, házassági — másolataival, adott esetben; ha a kérelmező örökösként kéri, az örökösi minőségét igazoló okiratokat vagy öröklési bizonylatot/örökösi állapotról szóló igazolást kell benyújtania;
  2. A Szatmár megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal által felhatalmazott személy által készített műszaki jelentés, amely igazolja, hogy a szóban forgó földterületre a földhivatali nyilvántartásról és az ingatlanhirdetésekről szóló 7/1996-os számú törvény — a későbbi változtatásokkal és kiegészítésekkel — alapján nem igényeltek telekkönyvi kivonatot;
  3. A Szatmár megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal által felhatalmazott személy által elkészített épület helyszínrajza és lehatárolása, a kataszteri és telekkönyvi nyilvántartásba történő átvételről és nyilvántartásba vételről szóló, az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal vezérigazgatója által kiadott 600/2023-as rendelet 16-os számú melléklete szerint, a helyi földosztó bizottság elnökének aláírásával és bélyegzőjével, a szomszédos épületekkel való átfedés nélkül;
  4. Saját felelősségére kitöltött nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a terület eredeti jogi státusza jelenleg is érvényes, és nem köthető semmilyen bírósági eljáráshoz. A mennyiben a telek folyamatban lévő bírósági ügy tárgyát képezte, a jogerős ítéletet is be kell nyújtani.
     

A szatmárnémeti önkormányzat földosztó bizottsága fenntartja magának a jogot, hogy eseti jelleggel egyéb igazoló dokumentumokat is bekérjen.
 

Dokumentumok