HIRDETÉS
HIRDETÉS
A 2023. november 16-án kelt 990-es számú polgármesteri rendelet alapján 2023. november 23-án, 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a polgármesteri hivatal üléstermébe (Szatmárnémeti, Október 25. tér, 1. szám) a következő napirenddel.

NAPIREND


1. A 2023. október 26-i soros tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

 

2. A 2023. november 7-i rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

 

3. HATÁROZATTERVEZET a 2023. decemberében esedékes tanácsülések levezető elnökének a megválasztásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

4. HATÁROZATTERVEZET az APASERV Rt. rövidtávú, 10.000.000 lejes kölcsönfelvételi szerződésének - az „SMEs Growth Programme, Energy Programme în România - Innovation Norway” pályázatból finanszírozott az ENERIGIAHETÉKONYSÁG NÖVELÉSE AZ IVÓ- ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE SORÁN MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK RÉVÉN című projekthez - a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

5. HATÁROZATTERVEZET az APASERV Rt. hosszútávú, 41.600.000 lejes kölcsönfelvételi szerződésének - átalánydíj biztosítása a Szatmár megye/Észak-nyugati régió, az ivó- és szennyvízhálózati infrastruktúra fejlesztése, 2014-2020-as periódus, SMIS kód 123241 című projekt kapcsán - a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

6. HATÁROZATTERVEZET az APASERV Rt. rövidtávú, 18.000.000 lejes kölcsönfelvételi szerződésének -  a „Szatmár megye/Észak-nyugati régió, az ivó- és szennyvízhálózati infrastruktúra fejlesztése, 2014-2020-as periódus, SMIS kód 123241” című projekt és a „Napelemek felszerelése és elektromos hálózat kiépítése az APASERV Rt. részére.1. szakasz, MySMIS kód 158445” című projekt kapcsán - a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

7. HATÁROZATTERVEZET az APASERV Rt. rövidtávú, 50.000.000 lejes kölcsönfelvételi szerződésének -  a „Szatmár megye/Észak-nyugati régió, az ivó- és szennyvízhálózati infrastruktúra fejlesztése, 2014-2020-as periódus, SMIS kód 123241” című projekt és a „Napelemek felszerelése és elektromos hálózat kiépítése az APASERV Rt. részére. 1. szakasz, MySMIS kód 158445” című projekt kapcsán - a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

8. HATÁROZATTERVEZET a 231/2018-as számú, a közösségi közlekedést szabályozó szerződés módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

9. HATÁROZATTERVEZET a Transurban Rt. szintjén végrehajtott gazdasági/pénzügyi intézkedésének engedélyezésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

10. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

11. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó intézményeinek a 2023. évi bevételi és kiadási költségvetéseinek a módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

12. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2023. évi belső kölcsöneinek a módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

13. HATÁROZATTERVEZET a 11/26.01.2023-as számú tanácsi határozat 1. cikkelyében adódott tartalmi hibák módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

14. HATÁROZATTERVEZET éves értékelés elvégzéshez szükséges tevékenység szabályzatának és működési formájának - a G.M. Zamfirescu Kulturális Központ menedzsmentjének éves értékelése kapcsán -  a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

15. HATÁROZATTERVEZET éves értékelés elvégzéshez szükséges tevékenység szabályzatának és működési formájának - a Szatmárnémeti Északi Színház menedzsmentjének éves értékelése kapcsán -  a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

16. HATÁROZATTERVEZET két helyi tanácsos kinevezésének - Szatmárnémeti Municípium jegyzőjének szakmai tevékenységét értékelő bizottságba - a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

17. HATÁROZATTERVEZET bizottsági tagok kinevezésének - a Szatmárnémeti Városi Sportklub menedzsmentjét értékelő bizottságba - a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

18. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) - Lakóövezet, egyéni lakóházak, Căprioarei utca, 183040 és 183056 kataszteri számok között, felosztás, 183040, 183041, 183042, 183043, 183044, 183045, 183046, 183047, 183048, 183049, 183050, 183051, 183052, 183053, 183054, 183055 és 183056 kataszteri számok - jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

19. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) - S+P+1 típusú épület, 162822 kataszteri szám, adomány elfogadása, belterületté nyilvánítás - jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

20. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) - ÖVT módosítás, Régi központ-Libertăţii tér - jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

21. HATÁROZATTERVEZET a 161094-es kataszteri számú 342.741 négyzetméternyi terület ismételt külterületté nyilvánításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

22. HATÁROZATTERVEZET a 294/28.09.2023-as számú tanácsi határozat módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

23. HATÁROZATTERVEZET a 145 – 25196/19.04.2023-as számú, a köztisztasági díjszabásokat meghatározó szerződés díjszabásainak a 133/2022 Sürgősségi Kormányrendelet előírásai alapján történő kiszámolásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

24. HATÁROZATTERVEZET a „Lakóépület korszerűsítése 4, Szatmárnémeti” című projekt végleges értékének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

25. HATÁROZATTERVEZET a POR 2014-2020 alapból finanszírozott, „Gyalogos és kerékpáros hálózat bővítése Szatmárnémeti régi központjában” című projekt szakaszosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

26. HATÁROZATTERVEZET a POR 2014-2020 alapból finanszírozott, „Gyalogos és kerékpáros hálózat bővítése Szatmárnémeti új központjában” című projekt szakaszosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

27. HATÁROZATTERVEZET a POR 2014-2020 alapból finanszírozott, „A két Szamos-híd közötti elhanyagolt terület szabadidő eltöltésére alkalmas övezetté alakítása” című projekt szakaszosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

28. HATÁROZATTERVEZET - Ivóvízhálózat és szennyvízhálózat bővítése pompaházzal, Szatmárzsadány - 1. övezet - megvalósíthatósági tanulmányának, valamint gazdasági és technikai mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

29. HATÁROZATTERVEZET - Ivóvízhálózat és szennyvízhálózat bővítése pompaházzal, Szatmárzsadány - 2. övezet - megvalósíthatósági tanulmányának, valamint gazdasági és technikai mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

30. HATÁROZATTERVEZET az Anghel Saligny Programból finanszírozott, „Szatmárnémeti utcák korszerűsítése, 2. rész” című projekt aktualizált technikai és gazdasági mutatóinak, valamint a kivitelezéshez szükséges önrésznek a jóváhagyásáról. Előterjesztő:Kereskényi Gábor polgármester

 

31. HATÁROZATTERVEZET „A Sport Hotel épületének korszerűsítése, Mileniului utca, 25. szám” című projekthez szükséges beavatkozási munkálatok dokumentációjának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

32. HATÁROZATTERVEZET „A Szatmárnémeti, Parcului utca, 1. szám alatti, idősgondozó napközi központ korszerűsítése” című projekthez szükséges beavatkozási munkálatok dokumentációjának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

33. HATÁROZATTERVEZET a PoIDS 2021-2027 alapból finaszírozott „Aktív öregedés és közösségi részvétel” című projekt benyújtásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

34. HATÁROZATTERVEZET Tămăşan-Ilieş Cristina-Marina alpolgármesternek a szatmárnémeti magántulajdonú területek tulajdonjogát megállapító bizottságba történő kinevezésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

35. HATÁROZATTERVEZET a 2024-ben, a Szatmárnémeti Municípium magántulajdonú erdeiből kitermelendő faanyag mértékének és alapárának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

36. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal köztulajdonában lévő, a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdejéből kitermelt 89,83 köbméter faanyag értékesítési módjának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

37. HATÁROZATTERVEZET az elektronikus mezőgazdasági regiszterbe 2023. augusztus 1. és 2023. október 31. között bevitt adatok elemzésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

38. HATÁROZATTERVEZET az állami lakásalapból kiutalandó ingatlanok bérléséhez szükséges prioritási sorrend jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristinam alpolgármester

 

39. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Inăului utca, 30. szám alatti ingatlant érintő bérleti szerződés megkötésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

40. HATÁROZATTERVEZET a 444/30.06.2023-as számú építkezési engedély kapcsán kérvényezett megállapodás jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

41. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti, Mihai Eminescu utca, 1. szám alatti ingatlan bontásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

42. HATÁROZATTERVEZET a 14210-es Telekkönyvi Kivonatban szereplő, 4384/16-es kataszteri számú ingatlan leválasztási dokumentációjának, és a leválasztás során keletkezett 174 négyzetméternyi terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

43. HATÁROZATTERVEZET, Szatmárnémeti, Tudor Vladimirescu utca, 14. szám alatti ingatlan/terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

44. HATÁROZATTERVEZET, Szatmárnémeti, Wolfenbüttel utca, 42. szám alatti ingatlan/terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

45. HATÁROZATTERVEZET, Szatmárnémeti, Ştrandului utca, 9. szám alatti ingatlan/terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

46. Különfélék - A Helyi Tanács informálása


                                                  Kereskényi Gábor  

                                               polgármester