KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A 2024. március 21-én kelt 110-es számú polgármesteri rendelet alapján 2024. március 28-án, 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a polgármesteri hivatal üléstermébe (Szatmárnémeti, Október 25. tér, 1. szám) a következő napirenddel.

NAPIREND:

1.    A 2024. február 29-én megtartott soros tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

 

2.    A 2024. március 14-én megtartott rendkívüli rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. 

 

3.    HATÁROZATTERVEZET a 2024 áprilisában esedékes tanácsülések levezető elnöke megválasztásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

4.    HATÁROZATTERVEZET a 2024-es évben alkalmazott helyi adók és illetékek, illetve az ezek alapján kiszámított büntetések mértékéről rendelkező 136/2023-as számú helyi tanácsi határozat 1-es és 2-es mellékletében ejtett hibák kijavításáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

5.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanácsnak alárendelt, részben vagy teljesen saját bevételből finanszírozott közintézmények 2024-es bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

6.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípium belső hitelekből származó 2024-es költségvetésének módosításáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

7.    HATÁROZATTERVEZET a Romániai Municípiumok Szövetsége éves tagsági díja mértékének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

8.    HATÁROZATTERVEZET a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Európai Gazdasági Térség finanszírozási mechanizmusa, Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz programja keretében finanszírozott „Szatmárnémeti klímaváltozás-mérséklési és alkalmazkodási tervének” jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

9.    HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – parcellázás egyéni lakóházak építése céljával, és az adományozási ajánlat elfogadása, Szatmárnémeti, Udvari út 47/A szám alatt – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

10.    HATÁROZATTERVEZET az „Ivóvíz- és háztartási szennyvízhálózat bővítése szivattyúteleppel Szatmárzsadányban – 1-es zóna, Szatmárnémeti Municípium, Szatmár megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatói aktualizálásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

11.    HATÁROZATTERVEZET az „Ivóvíz- és háztartási szennyvízhálózat bővítése szivattyúteleppel Szatmárzsadányban – 2-es zóna, Szatmárnémeti Municípium, Szatmár megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatói aktualizálásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

12.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípiumnak a „Vízellátási, szennyvíz- és szennyvíztisztító rendszereket érintő programban” való részvételről. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

13.    HATÁROZATTERVEZET a 2024. március 14-én elfogadott 70-es számú helyi tanácsi határozat 1-es és 2-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

14.     HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal köztulajdonában lévő, a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdőből kitermelt 74,40 köbméter faanyag helyi érdekeltségű intézmények számára történő értékesítésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

15.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal köztulajdonában lévő, a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdőből kitermelt 2,7 köbméter rönkfa értékesítési módjának és árának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

16.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal köztulajdonában lévő, a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdőből – Nagyerdő, 2300145400740 tétel – a kitermelés és az értékesítési mód jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

17.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípium helyi személyszállítási közszolgáltatás közvetlen irányítására vonatkozó, 231/2018-as számú átruházási szerződése módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

18.    HATÁROZATTERVEZET az ANL-lakások bérlésére jogosult fiatalokat tartalmazó lista sorrendjének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

19.    HATÁROZATTERVEZET a 2006. január 9-i 465-ös számú koncessziós szerződés kitételei módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

20.     HATÁROZATTERVEZET a 2006. június 15-i 675-ös számú koncessziós szerződés kitételei módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

21.    HATÁROZATTERVEZET egy 611 négyzetméter alapterületű, 174471-es kataszteri számú szatmárnémeti építési terület Szatmárnémeti Municípium magántulajdonba vételének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

22.    HATÁROZATTERVEZET egy 485 négyzetméteres, Szatmárnémetiben, a B. P. Haşdeu utca 34. szám alatt lévő terület első bejegyzési dokumentációjának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

23.    HATÁROZATTERVEZET a 2022. január 27-én elfogadott 24-es számú helyi tanácsi határozat melléklete módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

24.    HATÁROZATTERVEZET a bontást javasló dokumentum elfogadásának, valamint a feldarabolás által keletkező 254 négyzetméternyi terület – Szatmárnémeti, 188587 kataszteri szám – eladásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

25.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Ady Endre utca 15. szám alatti épület-telek eladásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

26.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Petőfi Sándor utca 4/A szám alatti épület-telek eladásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

27.    HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, A. I. Cuza 3. szám alatti épület-telek eladásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

28.    Különfélék – a Helyi Tanács informálása

 

Kereskényi Gábor 

polgármester