KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A 2024. április 18-án kelt 149-es számú polgármesteri rendelet alapján 2024. április 25-én, 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a polgármesteri hivatal üléstermébe (Szatmárnémeti, Október 25. tér, 1. szám) a következő napirenddel.

 

NAPIREND:

1. A 2024. március 28-án megtartott soros tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

2. A 2024. április 12-én megtartott rendkívüli rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. 

3. HATÁROZATTERVEZET a 2024 májusában esedékes tanácsülések levezető elnöke megválasztásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

4. HATÁROZATTERVEZET Alexandru Darida képzőművész díszpolgári címének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

5.  HATÁROZATTERVEZET Ioan Darida képzőművész díszpolgári címének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

6.  HATÁROZATTERVEZET Gyenes Emanuel motorversenyző díszpolgári címének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

7.  HATÁROZATTERVEZET Tóth-Páll Miklós színművész díszpolgári címének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

8. HATÁROZATTERVEZET Masculic Csaba megbízásáról, hogy képviselje Szatmárnémetit a szatmárnémeti APASERV Rt. Részvényeseinek Közgyűlésén, és megszavazza az Adminisztrációs Tanács 7/2024-es határozata 1. cikkelyének 1. pontját. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

9. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2024. évi, I. trimeszteri költségvetési végrehajtásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

10. HATÁROZATTERVEZET a szatmárnémeti G. M. Zamfirescu Kulturális Központ irányításának megbízása céljával benyújtott menedzsmentterv elemzése végeredményének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

11. HATÁROZATTERVEZET a 2022. március 31-én elfogadott 80-as számú helyi tanácsi határozat 1-es és 2-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

12. HATÁROZATTERVEZET a 2023. augusztus 31-én elfogadott 257-es számú helyi tanácsi határozat melléklete módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

13.  HATÁROZATTERVEZET a Together for Energy – efficient Urban Mobility: Decreasing Carbon Intensity of Urban Transport by supporting Shift to Active Urban Mobility through rethinking street design and changing travel behaviour, acronim CITYWALK 2.0 programban való részvétel, valamint a gyakorlatba ültetés költségeinek jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor

14.  HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípium Integrált Városfejlesztési Stratégiája aktualizálásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor

15.  HATÁROZATTERVEZET a tömbházak energiahatékonyságának növelésére irányuló többéves hőszigetelési program jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor

16.  HATÁROZATTERVEZET a Pálfalvi út 3. szám alatti 6-os tömbház hőszigetelési projektje keretében készített műszaki terv aktualizált általános becslésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

17.  HATÁROZATTERVEZET a Corvinilor utca 17. szám alatti tömbház hőszigetelési projektje keretében készített műszaki terv aktualizált általános becslésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

18.  HATÁROZATTERVEZET a Proiectantului S5. szám alatti tömbház hőszigetelési projektje keretében készített műszaki terv aktualizált általános becslésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

19. HATÁROZATTERVEZET a Közlekedési és közúti forgalomirányítási rendszer: buszmegállók és kereszteződések beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

20. HATÁROZATTERVEZET a 2024. január 25-én elfogadott 14-es számú helyi tanácsi határozat 2-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

21. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Vasile Lucaciu park rehabilitálásához szükséges beavatkozási munkálatok dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

22. HATÁROZATTERVEZET a „Hőközpont átalakítása a Nicolae Steinhardt Ortodox Teológiai Líceum számára osztálytermekké és rendezvényteremmé” beruházáshoz szükséges beavatkozási munkálatok és a műszaki-gazdasági mutatók engedélyezési dokumentációjának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

23. HATÁROZATTERVEZET a 2023. május 25-én elfogadott 176-os számú helyi tanácsi határozat 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

24. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – S+P+1 típusú épület, egyéni lakóházak, Szatmárnémeti, Pálfalvi út, 157140-es kataszteri szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester 

25. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – Lisa Draxlmaier Autopart Romania Kft. üzemének bővítése, Szatmárnémeti, Vulturului utca 34. szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

26. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – intézmények és szolgáltatások, raktározás, Szatmárnémeti, Lucian Blaga sugárút, 188501-es és 168378-as kataszteri szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

27. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – S+P+1E típusú épület, egyéni lakóházak, Szatmárnémeti, Pálfalvai út 65/A és 65/C – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

28. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – a 2023. január 26-án elfogadott 16-os számú helyi tanácsi határozat alapján jóváhagyott P+6 típusú lakóépület, föld feletti parkolóval, Szatmárnémeti, 189252-es kataszteri szám – bővítésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

29. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – üdülőövezet és belterületté nyilvánítás, Szatmárnémeti, 187204-es, 187257-es, 166971-es, 170592-es kataszteri szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

30. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – Turisztikai villa bővítése, Szatmárnémeti, Liviu Rebreanu utca 11. szám, Mărășești utca 1. szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

31. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – lakópark építése irodákkal és a földszinten kereskedelmi egységgel, Szatmárnémeti, Avram Iancu utca 70. szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

32. HATÁROZATTERVEZET Részletes Városrendezési Terv (PUD) – P+5–6 típusú lakópark építése földszinti szabad parkolóhellyel, Szatmárnémeti, Alexiu Berinde utca 28. szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

33. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípium köz- és magántulajdonú leltári jegyzékének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

34. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Horea utca 6. szám alatti ingatlan közhasznúvá minősítéséhez szükséges előzetes vizsgálatot elvégző, a Szatmárnémeti Helyi Tanács szintjén felállítandó bizottság tagjai kijelölésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

35. HATÁROZATTERVEZET a 2013. június 27-én elfogadott 161-es számú helyi tanácsi határozat 1-es számú melléklete – a Szatmárnémeti Helyi Tanács adminisztrálásában lévő tanintézmények átadása az állami rendszerben működő egyetem előtti oktatási intézmények igazgatásába – módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról. 

36. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal köztulajdonában lévő, a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdőből kitermelt 288,29 köbméter faanyag kitermelésének és értékesítésének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

37. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal köztulajdonában lévő, a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdőből kitermelt faanyag árának és értékesítési módjának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

38. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, 183393-as kataszteri szám alatti ingatlan 7,21 négyzetméteres helyiségének a Delgaz Grid Rt. részére történő ingyenes használatba adása jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

39. HATÁROZATTERVEZET a 2016. május 10-én elfogadott 104-es számú helyi tanácsi határozat módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

40. HATÁROZATTERVEZET a 190075-ös számú Telekkönyvi Kivonatban szereplő (10656-os régi Telekkönyvi Kivonat), 13595/1-es kataszteri számú ingatlan leválasztási dokumentációjának és a leválasztás során keletkezett 134 négyzetméternyi terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

41. HATÁROZATTERVEZET a 8755-ös számú Telekkönyi Kivonatban szereplő 13635/11-es kataszteri számú ingatlan leválasztási dokumentációjának és a leválasztás során keletkezett 162 négyzetméternyi terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

42. HATÁROZATTERVEZET a 17059-es számú Telekkönyvi Kivonatban szereplő ingatlan leválasztási dokumentációjának és a leválasztás során keletkezett 168 négyzetméternyi terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

43. HATÁROZATTERVEZET az 186570-es számú Telekkönyi Kivonatban szereplő 13631/1-es kataszteri számú ingatlan leválasztási dokumentációjának és a leválasztás során keletkezett 261 négyzetméternyi terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

44. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Iuliu Maniu utca 19. szám alatti ingatlan/terület eladásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

45. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémet, 157763-as számú Telekkönyvi Kivonatban szereplő 71 négyzetméternyi terület adományként való elfogadásának jóváhagyásáról.

46. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Magnoliei utcában egyes épületek-telkek összevonásának jóváhagyásáról. 

47. Különfélék – a Helyi Tanács informálása

 

KereskényiGábor

polgármester