Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 25.04.2024, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 149/18.04.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 28.03.2024

 

2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 12.04.2024

 

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna mai 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului  de ,,Cetăţean de onoare  al Municipiului Satu Mare“ domnului Alexandru Darida, artist plastic. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului  de ,, Cetăţean de onoare  al Municipiului Satu Mare“ domnului Ioan Darida, artist plastic. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului  de ,,Cetăţean de onoare  al Municipiului Satu Mare“ domnului Gyenes Emanuel, pilot. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului  de ,,Cetăţean de onoare  al Municipiului Satu Mare“ domnului Tóth-Páll Miklós, actor. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7/2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Satu Mare la Trim. I 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al analizării proiectului de management depus în vederea încredințării managementului la instituția de cultură Centrul Cultural ” G.M. Zamfirescu” Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 80/31.03.2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


12. Proiect  de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 257/31.08.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în proiectul Together for Energy – efficient Urban Mobility: Decreasing Carbon Intensity of Urban Transport by supporting Shift to Active Urban Mobility through rethinking street design and changing travel behaviour, acronim CITYWALK 2.0, precum și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului  „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Păuleşti nr. 3 bl. 6”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului  „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Corvinilor nr.17”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului  „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Proiectantului S5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Managementul traficului transportului public şi rutier- componentele: staţii de autobus şi intersecţii”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 14/25.01.2024 . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Reabilitare Parc Vasile Lucaciu, din Municipiul Satu Mare’’ . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

22.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenție  și  a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Refuncționalizare centrală termică de cartier în săli de curs și sală de evenimente cu funcțiuni complementare Liceul Teologic Ortodox  Nicolae Steinhardt”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare nr. 176/25.05.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

24.Proiect de  hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal   ,,Construire locuință unifamilială S+P+1,, amplasament: Satu Mare,  str. Păulești, nr. cad. 157140
. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

25.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  ,,Extinderea spațiilor de producție în incinta Lisa Draxlmaier Autopart Romania SRL,,
amplasament: Satu Mare, str. Vulturului nr.34 . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal   ,,Instituții și servicii, depozitare,, amplasament: Satu Mare, b-dul Lucian Blaga, nr. cad. 188501 și nr. cad. 168378 . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal   ,,Construire locuințe unifamiliale cu regim de înălțime S+P+1E,, amplasament: Satu Mare, str. Păulești nr. 65/A și 65/C . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

28.Proiect  de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  ,,Extindere Planul Urbanistic Zonal ,,Ansamblu rezidențial P+6 aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr.16/26.01.2023, cu parcare supraterană,,  amplasament: Satu Mare,  nr. cad. 189252. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

29.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal   ,,Zonă de agrement și introducere în intravilan,, amplasament: Satu Mare,  nr. cad. 187204, 187257, 166971, 170592. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

30.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  ,,Extindere vilă turistică,, amplasament: Satu Mare,  str. Liviu Rebreanu nr.11, str. Mărășești nr.1. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

31.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal   ,,Construire imobil de locuit cu birouri și parter comercial,, amplasament: Satu Mare,  str. Avram Iancu nr.70. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

32.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  de Detaliu   ,,Imobil de locuit P+5-6 cu spațiu liber la parter pentru parcaje,, amplasament: Satu Mare, str. Alexiu Berinde nr.28. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

34.Proiect de hotărâre  privind desemnarea membilor Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Comisia pentru cercetarea prealabilă în vederea declarării utilității publice  a  imobilului situat în Satu Mare, str. Horea nr. 6 . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 35.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea  unităților de învățământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfășurării procesului de învățământ și a terenului aferent. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și valorificării unei cantități de 288,29 mc. masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului și modului de valorificare a masei lemnoase, sortiment buștean provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

38. Proiect de hotărâre  privind acordarea cu titlu gratuit a unui drept de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de 7,21 mp. din imobilul teren identificat cu nr. cadastral 183393 Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

39.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare  nr.104/10.05.2016 . Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

40. Proiect de hotărâre privind însușirea şi aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren, înscris în Cf nr. 190075 Satu Mare (nr. Cf vechi 10656) cu nr. top 13595/1 și vânzarea suprafeței de 134 mp. rezultată în urma dezmembrării. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

41.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren înscris în Cf nr. 8755 Satu Mare sub nr. top 13635/11 și vânzarea suprafeței de 162 mp. rezultată în urma dezmembrării. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina


 
42.Proiect de hotărâre privind însușirea şi aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren, înscris în Cf nr. 17059 Satu Mare și vânzarea terenului în suprafață de 168 mp. rezultată în urma dezlipirii. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 


 
43.Proiect de hotărâre privind   însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren înscris în Cf nr. 186570 Satu Mare sub nr. top 13631/1 și vânzarea suprafeței de 261 mp. rezultată în urma dezlipirii. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 


 
44.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în  Municipiul Satu Mare,  str. Iuliu Maniu nr.19. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 


 
45.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 71 mp, înscris în Cf nr. 157763 Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 


 
46.Proiect de hotărâre privind aprobarea  alipirii unor imobile-teren situate  în Municipiul Satu Mare,  str. Magnoliei . Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

47. Diverse -Informări consiliul local

 

                                               Primar,
                                                  Kereskényi Gábor   

Documente