×
Személyi igazolvány
Lakcímváltozás

A lakcímváltozástól számított 15 napon belül kötelező az új lakcímmel ellátott személyi igazolvány kérelmezése. Szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány;
  • a kérvényező születési anyakönyvi kivonata eredetiben és annak másolata*;
  • a házasságban élők vagy megözvegyült személyek esetében a házassági anyakönyvi kivonat eredetiben és annak másolata;
  • elvált szülők esetében a válást igazoló okmány, vagy végleges, visszavonhatatlan bírósági végzés eredetiben és annak másolata**; 
  • a kérvényezővel együtt új lakhelyre költöző, 14 év alatti kiskorú személyek születési anyakönyvi kivonata eredetiben és annak másolata;
  • lakhatóságot bizonyító dokumentum eredetiben és annak másolata. A lakhatósági dokumentumok esetén a következő prioritási sorrend követendő:     

a) telekkönyvi kivonat (mely a leadás időpontjában nem lehet régebbi 30 napnál / elektronikus formában is bemutatható), vagy azok a hatályos romániai törvénykezésben érvényesnek ítélt okiratok, melyek a lakhatásról szólnak (például ingatlan vásárlásról, cseréről, ajándékozásról szóló szerződés, öröklési bizonylat, bérleti, vagy használatba adásról szóló szerződés, stb.);

b) a helyi közigazgatás részéről kiadott irat, amiből kiderül, hogy a kérvényező, vagy bizonyos esetben a házigazda szerepel a település mezőgazdasági regiszterében egy lakóhelyként bejegyzett ingatlannal. Ez a lehetőség csak akkor vehető igénybe, ha az a. pontban felsorolt dokumentumok közül egy sem áll rendelkezésre.

 

         Abban az esetben, amennyiben az ideiglenes lakóhely tulajdonosa nem a kérvényező személy, szükség van a tulajdonos beleegyező nyilatkozatára. Ebben az esetben a befogadó köteles bemutatni a tulajdoni jogot bizonyító okmányt.

        A befogadó személy, vagy ennek törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozata a lakosság nyilvántartó igazgatóság munkatársa előtt, az ügyfélfogadó ablaknál leadandó és aláírandó a személyi igazolványra irányuló kérelem ledásakor.     

 Amennyiben a befogadó személynek nem áll módjában a lakosság nyilvántartó igazgatóság munkatársa előtt aláíirni a befogadó nyilatkozatot, megteheti ezt:
- egy közrendért felelős rendőr jelenlétében
- egy közjegyző jelenlétében 
Ezen esetekben a befogadási nyilatkozat nem lehet 90 napnál régebbi a személyi igazolvány kérvényezésekor.      

- külföldön egy diplomáciai feladatokat végző közalkalmazott előtt 
- Románia megbízottjaként tevékenykedő konzul előtt
Ezen esetekben a befogadási nyilatkozat nem lehet 6 hónapnál régebbi a személyi igazolvány kérvényezésekor. A külföldön készült befogadási nyilatkozatok esetében a befogadási nyilatkozat hivatalos törvényszéki tolmács által lefordítva és a hatályos jogi normák szerint legalizálva kerül bemutatásra.     

  • a személyi igazolvány díjának (7 lej) befizetéséről szóló igazolás.

* Ha a kérelmező a személyazonosító okmány kiállítása iránti kérelem benyújtásakor nem tudja bemutatni a születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát, mivel azzal már nem rendelkezik, kérelmet nyújthat be anyakönyvi kivonat(ok) kiállítására.

** Ha a kérelmező a személyazonosító okmány kiállítása iránti kérelem benyújtásakor nem tudja bemutatni a válási anyakönyvi kivonatot/határozatot vagy a válás jegyzetével ellátott születési/házassági anyakönyvi kivonatot, mivel ilyen okirattal már nem rendelkezik, egyúttal kérelmet nyújthat be új, válásra vonatkozó jegyzettel ellátott születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítására is.

 

Dokumentumok