×
Állami és ANL lakásalap
Leírás, hatáskörök
 1. Organizarea compartimentului de patrimoniu în vederea asigurării conform unei planificări a documentaţiilor de înregistrare administrativă şi legală a patrimoniului public şi privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare
 2. Constituirea unei baze de date operaţională a evidenţei patrimoniului
 3. Urmărirea şi evidenţa mişcărilor de bunuri imobile şi mobile din patrimoniu
 4. Întocmirea şi asigurarea documentaţiilor pentru proiecte de hotărâre privind patrimoniul public şi privat [asocieri, concesionări, transmiteri, schimburi de terenuri, etc.]
 5. Aplicaţii şi întreţinere Program GIS privind evidenţa patrimoniului [ex. legătura dintre CF, nr. top şi vizualizarea parcelelor şi construcţiilor pe hartă; fişele imobilelor; evidenţa utilităţilor; 
 6. Evidenţa concesionărilor de bunuri imobile din patrimoniul public
 7. Evidenţa contractelor de închiriere
 8. Documentaţii administrative pentru legalizarea donaţiilor de bunuri imobile ce intră în patrimoniu
 9. Asigurarea lucrărilor de cadastru prin contracte de prestări servicii [sau colaborare] cu firme autorizate
 10. Operarea în evidenţe a retrocedărilor
 11. Asigurarea şi întreţinerea Arhivei privind evidenţa Patrimoniului
 12. Participarea la inventarierea patrimoniului public şi privat
 13. Introducerea în evidenţe a bunurilor recepţionate, rezultate în urma Programelor ANL, CNI
 14. Raportări statistice şi transmiteri de date altor instituţii

Personal angajat:

 • Faur Mihaela - șef serviciu
 • Loga Monica - consilier
 • Caia Marcela - consilier
 • Ciuca Ileana - consilier
 • Cîmpan Csilla - consilier
 • Șereș Corina - consilier juridic
 • Văscan Adrian - consilier
 • Munich Diana - referent
 • Lajos-Szabo Kinga-Julia - consilier
 • Babos Szilard - consilier
 • Mureșan Ștefan - consilier
 • Nagy Toth Mark - consilier
 • Toth Susana - consilier
 • Barath Csaba Attila - referent