×
Kereskedelmi engedélyeztetési iroda
Leírás, hatáskörök
 • Tel: 0261-702540
 • Dokumentumok leadása: hétfő-péntek: 10.00-12.00
 • Dokumentumok kiadása: hétfő-péntek: 14.00-15.00
Leírás, hatáskörök

ATRIBUŢII

 • eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile economice şi prestatoare de servicii în baza Hotărârii Consiliului Local nr.284/2008 modificată prin HCL 222/2010;
 • eliberarea autorizaţiilor pentru exercitarea activităţii de taximetrie conform Legii 38/2003;
 • eliberarea autorizaţiilor de ocupare temporară a domeniului public cu pentru activităţi cu caracter sezonier;
 • eliberarea autorizaţiilor de amplasare a teraselor pe domeniul public precum şi pe domeniul privat în Municipiul Satu Mare;
 • reavizarea, suspendarea şi modificarea categoriilor de autorizaţii de mai sus la solicitarea persoanelor care le deţin;
 • redactarea şi eliberarea acordurilor de închiriere a domeniului public pentru  obiective comerciale  amplasate pe domeniul public;
 • redactarea şi eliberarea acordurilor de închiriere a domeniului public pentru realizarea accesului la spatii comerciale conform Hotărârii Consiliului Local Satu Mare 90/23/2004;
 • întocmirea şi eliberarea avizelor pentru desfăşurarea de jocuri de artificii
 • urmărirea şi controlul mijloacelor de publicitate amplasate pe domeniul public al municipiului Satu Mare
 • participarea si secretariatul comisiei pentru aprobarea amplasării temporare de obiective comerciale pe domeniul public al municipiului Satu Mare
 • organizarea desfăşurării a diferite manifestaţii cu caracter special (Ziua Oraşului Satu Mare; Ziua Copilului; etc.);
 • verificarea sesizărilor făcute de persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile economice desfăşurate în Municipiul Satu Mare;
 • activităţi de control a activităţilor unităţilor economice din municipiul Satu Mare;
 • acordarea de consultanţă persoanelor fizice şi juridice solicitante în legătură cu desfăşurarea activităţilor economice şi procedurile pentru obţinerea diferitelor autorizaţii şi acorduri;
 • colaborare cu alte instituţii publice pentru soluţionarea diverselor probleme: Prefectura Satu Mare, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Generala a Finanţelor, Registrul Comerţului, Oficiul de Protecţie a Consumatorilor, Garda de Mediu,etc;
 • activitatea de relaţii cu publicul;
 • alte sarcini încredinţate de conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare.

Funcţionari angajaţi

 • Maier Florin - şef birou
 • Kiss Cristian - inspector
 • Pop Nicoleta - inspector
 • Matei Liliana - inspector
 • Buzec Robert - referent
 • Aştelean Marinel - referent de specialitate