Ökumenikus ima Szatmárnémetiért, negyedszer
Ökumenikus ima Szatmárnémetiért, negyedszer
A keresztény egység jegyében mondtak imát közösségünkért, városunkért a felekezetek lelkipásztorai.

A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács január 17-én, szerdán negyedik alkalommal szervezte az Ökumenikus ima Szatmárnémetiért rendezvényt, az esemény immár hagyományos módon összehozza a különböző felekezetek képviselőit, akiknek vallási hovatartozástól függetlenül ugyanaz a céljuk, hogy közösségünket egy jobb hellyé tegyük. 


A rendezvényt a FOURever kvartett – Kovács Emőke első hegedű, Mija Alina másodhegedű, Budean David  brácsa, Cătuna Dan cselló, szólista: Papp Beáta – műsora nyitotta meg. 
Köszöntőbeszédet mondott Kereskényi Gábor polgármester: „Olyan időket élünk, amikor Európa folyamatos ostrom alatt áll: a liberális mainstream nap mint nap támadja a legfontosabb keresztény ér-tékeket, a családot, az iskolát és az egyházat, mindazt, ami évszázadok óta az európai társadalom alapja. Egyre többen vagyunk, akik úgy véljük, kontinensünk ellen előre megtervezett ideológiai háborút indítottak. Ha elveszítjük ezt a csatát, mindaz, ami több száz éven keresztül jellemezte világunkat porrá foszlik, ezért kötelességünk félretenni a nézeteltéréseinket, és közösen harcolni a keresztény értékekért. Imádkozzunk együtt a városunkért, minden szatmárnémeti lakosért! Kérjünk erőt a ránk váró feladatokhoz és kellő bölcsességet ahhoz, hogy nap mint nap azért tudjunk munkálkodni, hogy Szatmárnémeti olyan hely legyen, ahol mindenki otthon érezheti magát. Nehéz év előtt állunk, sokan minden létező eszközt be fognak majd veti azért, hogy bennünket egymás ellen fordítsanak. Nincsenek illúzió-im, tisztában vagyok azzal, hogy a politikában az egység elérése lehetet-len, azonban vannak értékek, amelyeket pártállástól függetlenül minden-kinek támogatnia kell. Ehhez kérünk ma kellő bölcsességet és a Jóisten áldását. A Szentírás üzenete ma aktuálisabb mint bármikor: Ne féljetek! Akármilyen sötét idők is járnak, az Isteni világosság győzedelmeskedni fog a sötétség felett. A gyűlölet és ellenségeskedés helyett párbeszédre, toleranciára, egymás iránti tiszteletre van szükség. Ezek azok az értékek, amelyek összetartják a közösséget, és ezek az alapjai egy egészséges társadalomnak. De erről nem elég csak beszélni, naponta tennünk is kell azért, hogy ezt az egységet, ezeket az értékeket meg tudjuk őrizni. Mindannyian büszkék vagyunk Szatmárnémetire, és az egész világ előtt nyíltan vállaljuk, hogy kulturális sokszínűségünk miatt szeretett város voltunk, vagyunk és leszünk. A harmonikus együttélés művészete az, ha arra koncentrálunk, ami összeköt, nem pedig arra, ami elválaszt. A szatmáriaknak ma minden okuk megvan a bizakodásra. Városunk jó úton halad a növekedés és a megújulás, a modernizáció és a közösségi értékek megerősítése felé. Együtt sikerült fejlesztenünk a várost, közös otthonunkat. Folytatni szeretnénk a megkezdett munkát, mivel erkölcsi kötelességünk, és tarto-zunk ezzel a szatmáriaknak. De mindez csak együtt sikerülhet: ha összefogunk mi világi keresztények és az egyházak. Csak így, együtt tudunk olyan jövőt teremteni utódainknak, amelyben emberhez méltóan élhetnek. Ne feledjük, a jövő lapjai napjainkban íródnak!
Büszke vagyok arra, hogy a szatmárnémeti közösségi életnek aktív résztvevője minden egyházi felekezet. Sokszor csendben, a rivaldafénytől távol végzik áldásos tevékenységüket az élet minden területén: kiveszik a részüket az oktatásból, a rászorulók megsegítéséből, történelmi épületeink felújításából, és még hosszan sorolhatnám érdemeiket. Köszönet érte. 
Külön köszönet Dohi-Trepszker Lilla városi tanácsosnak, az esemény ötletgazdájának, és köszönöm mindazoknak, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket ezen a lélekemelő eseményen. A Jóisten áldása kísérje városunkat és minden polgárát 2024-ben!”

 

A felekezetek képviseletében jelen lévő lelkészek fohásza következett. Nm. és Ft. Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Cristian Silaghi ortodox lelkész, a Máramarosi és Szatmári Ortodox Egyházmegye képviseletében, Florin Fodoruț, a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye általános helynöke, Rácz Ervin, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora, Danciu Ioan pünkösdista prédikátor, Szabó Szilárd prédikátor, a Magyar Baptista Gyülekezet képviseletében, Bogdan Mândru, a szatmárnémeti Filadelfiai Evangéliumi Egyházközség prédikátora, Mihai Micula, a Román Baptista Gyülekezet prédikátora, Pálffy Anna Mária unitárius, valamint Illyés Sándor evangélikus lelkész is a Jóisten áldását kérte Szatmárnémetire és város minden lakójára.


A negyedik alkalommal megszervezett ökumenikus imán helyi tanácsosok, honatyák, intézményvezetők, civil szervezetek képviselői vettek részt.