×
Tanügyi infrastruktúra korszerüsítése

Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii educaționale din municipiul Satu Mare

Proiectele ce vizează infrastructura educaţională urmăresc creșterea calității infrastructurii şcolare şi preşcolare din municipiu şi satisfacerea nevoilor de bază ale copiilor şi elevilor, pentru a le permite acestora să-şi valorifice potenţialul într-un grad maxim şi să îi pregătească pentru un start bun la şcoală şi în viaţă. Investiţiile în educaţie promovează centrarea pe elev, implicarea activă și învățarea socială. Infrastructura şcolară şi dotările unităţilor de învăţământ sunt de o importanţă deosebită pentru atragerea elevilor, pentru pregătirea lor la standarde superioare, pentru dobândirea unor competenţe similare cu cele de nivel european. Perspectivele unei educaţii de calitate pentru copiii, bazate pe o infrastructură reabilitată/modernizată, facilitează creşterea participării populaţiei şcolare la procesul educațional în municipiul Satu Mare.

 
TÁJÉKOZTATÁS / HÍREK
Az új tanév kezdetéhez közeledve az utolsó simításokat végzik a szatmárnémeti iskolákban, óvodákban és bölcsődékben.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7”, cod SMIS 122789, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Primăria Municipiului Satu Mare implementează proiectul cu titlul "Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi Creşa Punguţa cu 2 bani”, cod SMIS 122790.