×
INFORMAȚII PUBLICE
PLAN URBANISTIC ZONAL - ​​​​​​​IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. DIANA NR.7 NR CADASTRAL 188331
PUZ- ATELIER TINICHIGERIE AUTO SATU MARE, STR. AUREL VLAICU NR.129 NR CADASTRAL 186838
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DEPOZIT P SATU MARE ZONA B-DUL LUCIAN BLAGA (extravilan) NR. CADASTRALE 162428, 186021
PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX REZIDENȚIAL SATU MARE STR. GH. BARIȚIU NR.29-31
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUIT - LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, STRADA CĂPRIOAREI PE PARCELELE CU NR. CAD.168719, 180936, 164265 ȘI ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 17.02.2023, ora 10.00.
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE VILE CU APARTAMENTE P+1+M SATU MARE STR. LIVIU REBREANU NR.103
PLAN URBANISTIC ZONAL- ZONĂ UNITATE INDUSTRIALĂ ȘI DE DEPOZITARE SATU MARE, STR. I.L. CARAGIALE NR.35/A
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Construire două case de locuit P și P+1, acceptarea ofertelor de donație și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, str. Dara-Diana nr. cad. 183842 și 183843. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 14.02.2023, ora 10.00.
PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR.116
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE STR. CAREIULUI NR. CADASTRAL 154693