×
INFORMAȚII PUBLICE
PUZ - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE STR. SĂTMĂREL NR.33 NR. CADASTRAL 164467
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administrația Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2023. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: adp@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 31.10.2022, ora 10.00
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE UNITĂȚI PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII, ACTIVITĂȚI COMPATIBILE SATU MARE STR. CAREIULUI NR. CADASTRAL 160483
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIAL SATU MARE STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 185681
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă mixtă: servicii şi depozitare cu funcţiuni compatibile şi complementare, în municipiul Satu Mare, str. Pinului. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 26.10.2022, ora 10.00.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Extindere hale de producţie în municipiul Satu Mare , str. Fagului nr.35. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 26.10.2022, ora 10.00.
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII ( SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI ) CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE STR. PĂULEȘTI NR. CADASTRAL 169017
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ "Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare". Sugestiile și propunerile se depun până la data de 17.10.2022, ora 10.00, pe adresa de e-mail: ditl@primariasm.ro.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale în municipiul Satu Mare , str. Scheffler János. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 17.10.2022, ora 10.00.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâreprivind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale și acceptarea ofertelor de donație în municipiul Satu Mare , str. Basmelor. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 17.10.2022, ora 10.00.