×
INFORMAȚII PUBLICE
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2 SATU MARE, STR. ȘTRANDULUI NR.11 NR. CADASTRAL 175616
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: “privind procedura de publicare a listei contribuabililor care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante”
 Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: “privind stabilirea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice  care urmează a fi publicate”
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL ȘI SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE SATU MARE NR. CADASTRALE 177879, 177879 C6-C8, 177879 C10-C47, 163233, 163233-C1, 163233-C2, 163233-C3, 177618, 177618-C1, 177618-C2, 4219/2, 4219/3, 4219/63, 177878, 177878-C1-C5, 177878-C9, 177878 C44-C45
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE PARC INDUSTRIAL SUD SATU MARE, EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 175434, 175435
PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ SERVICII P-P+1-2 SATU MARE STR. AUREL VLAICU 88/A-88/B
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Satu Mare. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: comercial@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 11.11.2022, ora 10.00
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ SERVICII ȘI DEPOZITARE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR.107 NR. CADASTRAL 168340
PLAN URBANISTIC ZONAL - AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ACOPERITE SATU MARE DRUMUL AFINELOR NR. CADASTRAL 187348