Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune de la frontul de captare și uzina de apă Mărtinești
Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune de la frontul de captare și uzina de apă Mărtinești
Apaserv Satu Mare investește aproape 20 milioane de lei din fonduri europene în reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești. Investiția va duce la reducerea consumului de energie electrică și va crește siguranta funcționării continue a stației de tratare a apei potabile.

Contractul de lucrări „Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6 KV la 20 KV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești” are o valoare de 16.726.772,14 lei (fără TVA), cu o durată de execuție a lucrărilor de 22 luni, la care se va adăuga o perioadă de garanție de 36 de luni. 


Contractul de lucrări cuprinde toate lucrările și instalațiile necesare pentru reabilitarea rețelelor electrice de medie tensiune pe o lungime de aproximativ 35 km. Reabilitarea rețelor electrice de medie tensiune presupune trecerea de la 6 kV la 20 kV pentru frontul de captare și Uzina de apă Mărtinești din administrarea APASERV SATU MARE SA. Amplasamentul, pe care se vor executa lucrările, se află pe domeniul public al consiliilor locale a comunelor Odoreu, Botiz, Micula, a primariei Muncipiului Satu Mare și în administrația Consiliului Județean Satu Mare.


De asemenea, contractul de lucrări prevede implementarea sistemului SCADA local pentru comanda, automatizarea și monitorizarea echipamentelor de medie tensiune 20 kV de la Uzina de apă Mărtinești, Stația de Conexiuni Uzina de Apă, 6 posturi de transformare aeriene și 16 posturi de transformare pe postament de beton.
Contractul a fost semnat la data de 12.11.2021 cu antreprenorul ELECTROMARA SRL și înregistrează în prezent un progres fizic de 59,81 %, respectiv un stadiu financiar de 45, 27 %.