MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR  PE TIMPUL EVENIMENTELOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORILE PASCALE 
MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR  PE TIMPUL EVENIMENTELOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORILE PASCALE 
Se vor anunța de îndată serviciile de urgență profesioniste la numărul de apel unic 112

ÎN LĂCAȘURILE DE CULT

 • Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare ori de execuție și interzicerea desfășurării lor în obiective care au amplasate la interior sau la exterior schele din lemn;
 • Desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, menținerea ușilor de pe căile de acces și evacuare în poziție deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor și a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celor folosite de ierarhi în cazul slujbelor religioase și limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult;
 • În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au ușile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu;
 • Necesitatea păstrării calmului și evacuării în ordine a lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu, cu mențiunea de a stinge imediat lumânările și să utilizeze lanternele din dotarea telefoanelor mobile;
 • Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor, astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu;
 • Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici și mănăstiri a unu control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricăror eventuale surse de inițiere a unui incendiu.

ÎN SPAȚIILE DE CAZARE ȘI COLECȚIILE MUZEALE

 • Instruirea de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești a persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate și privind modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente;
 • Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum și lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult și implicit de recurgere la tehnica incendierii pentru acoperirea unor asemenea infracțiuni;

LA UTILIZAREA LUMÂNĂRILOR ȘI A FOCULUI DESCHIS

 • Instruirea de către preoți a participanților la slujbele religioase de Sfânta Înviere asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanțe de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile în interiorul bisericii și de asemenea se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuse);
 • Interzicerea utilizării focului deschis la efectuarea curățeniei pe terenurile, curțile lăcașurilor de cult, precum și în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară cu intensitate ridicată premergător Sfintelor Sărbători de Paște;

ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI EVENTUAL INCENDIU ÎN LACAȘUL DE CULT

 • Se evacuează toți enoriașii din biserică prin grija și sub coordonarea preoților, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde există o atenție deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă, ori cu grad de mobilitate redus;
 • Concomitent cu evacuarea persoanelor se asigură prima intervenție pentru stingerea începutului de incendiu utilizând stingătoarele de incendiu;
 • Se vor anunța de îndată serviciile de urgență profesioniste la numărul de apel unic 112.