Consilieri locali

NÉMET SZABOLCS

Apartenență politică: UDMR
Secretar al Comisiei Sănătate, Protecție Socială, Sport și Tineret, Membru în Comisia Studii, Prognoze Economice- Sociale, Buget, Administrare Bunurilor

Documente