PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT CU OCAZIA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE DIN DATA DE 14.12.2022
Procesul-verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 14.12.2022;
Documente