Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Lotizare în vederea amenajării zonei de agrement și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, zona str. Gorunului
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Lotizare în vederea amenajării zonei de agrement și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, zona str. Gorunului. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 03.11.2023 ora 10.00
Documente