Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Parc fotovoltaic şi racordare la sistemul energetic naţional, Judeţ Satu Mare, nr. cad. 104937, 108309, 108308, 108307, 108305, 108281
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Parc fotovoltaic şi racordare la sistemul energetic naţional, Judeţ Satu Mare, nr. cad. 104937, 108309, 108308, 108307, 108305, 108281. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 25.04.2024 ora 10.00
Documente