Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Parcelare pentru locuințe individuale și introducerea terenului cu nr. cad. 170947 în intravilan, Satu Mare, zona str. Ion Popdan
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Parcelare pentru locuințe individuale și introducerea terenului cu nr. cad. 170947 în intravilan, Satu Mare, zona str. Ion Popdan. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 30.12.2023 ora 10.00
Documente