Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – ZONĂ MIXTĂ PENTRU ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI SERVICII, în municipiul Satu Mare, str. Energiei, Nr. 6, Nr. cad. 177373 și Nr. cad. 176390
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – ZONĂ MIXTĂ PENTRU ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI SERVICII, în municipiul Satu Mare, str. Energiei, Nr. 6, Nr. cad. 177373 și Nr. cad. 176390. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 29.03.2023, ora 10.00.
Documente