Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 132/2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2023
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: “Proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 132/2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,  în anul 2023”

    Sugestiile și propunerile se depun până la data de 24.03.2023 ora 10:00,  pe adresa de e-mail : [email protected].
    Proiectul de hotărâre , însoțit de anexele aferente a fost afișat pe site-ul  instituției: www.primariasm.ro și la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, str. Piața 25 Octombrie nr.1.
    

 

Documente