PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU SPAȚII LIBERE LA PARTER SATU MARE, ZONA STRĂZILOR ALEXIU BERINDE - DIANA NR. CADASTRALE 182361, 182211, 181542
PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU SPAȚII LIBERE LA PARTER SATU MARE, ZONA STRĂZILOR ALEXIU BERINDE  -  DIANA NR. CADASTRALE 182361, 182211, 181542
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU SPAȚII LIBERE LA PARTER SATU MARE, ZONA STRĂZILOR ALEXIU BERINDE - DIANA NR. CADASTRALE 182361, 182211, 181542

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 27.05.2024

Referitor la  PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU SPAȚII LIBERE LA PARTER SATU MARE, ZONA STRĂZILOR ALEXIU BERINDE  -  DIANA NR. CADASTRALE 182361, 182211, 181542 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

 

Reclamații            Răspuns reclamații