Infrastructură socială și culturală
REGENERARE FIZICĂ A ZONEI OSTROVULUI

REGENERARE FIZICĂ A ZONEI OSTROVULUI

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul ” Regenerare fizică a zonei Ostrovului”, cod SMIS 126203, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DESCRIEREA PROIECTULUI

sigle POR

Obiectivul general al proiectului este regenerarea fizică și socială a zonei Ostrovului din Municipiul Satu Mare, în vederea creării unui sistem flexibil, multidisciplinar care să răspundă cât mai adecvat nevoilor identificate în zona urbană marginalizată, tipologiei potenţialilor beneficiari şi condiţiilor particulare în care aceştia se află.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1.    Înfiinţarea unei noi structuri de servicii sociale, Centrul Multifuncţional Social Ostrovului, pentru minimizarea riscurilor de  excluziune socială pentru copiii proveniţi din familiile aparținând comunității defavorizate din zona Ostrovului, respectiv pentru adulții cu dizabilități intelectuale de pe raza municipiului Satu Mare, prin realizarea condiţiilor pentru acordarea unor servicii sociale de prevenție și intervenție specifice centrelor de zi
2.    Dotarea Centrului Multifuncțional Social Ostrovului cu mijloacele, instrumentele și echipamentele necesare pentru desfășurarea optimă a activităților specifice unor centre de zi

Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate:
1.    A fost creat Centrul Multifuncţional prin reabilitarea unei foste centrale termice situată în imediata vecinătate a ZUM Ostrovului, în urma unor lucrări de întărire a structurii, etajare parţială şi compartimentare a clădirii, fiind astfel create spaţii suficiente pentru oferirea tuturor serviciilor sociale specifice unor centre de zi
2.    131 de persoane care trăiesc în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor marginalizate din municipiul Satu Mare.

Impactul investiţiei la nivel local: Înfiinţarea Centrului multifuncţional social propus în proiect a răspuns în mare măsură nevoii de îmbunătăţire a regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiul Satu Mare. Printre serviciile oferite de centrul multifuncţional după finalizarea proiectului se numără unele care sunt încă deficitare la nivelul municipiului; activităţile ce urmează să se desfăşoare în centrul multifuncţional au un caracter integrat şi includ activităţi educative, culturale şi recreative, socio-culturale, activităţi de consiliere psihologică, socială şi juridică, servicii de îngrijire, reabilitare, recuperare, servicii socio-medicale, servicii de integrare/ reintegrare socială. 

Implementarea proiectului s-a realizat în perioada 17.09.2018 – 31.07.2023.               

Valoarea totală a proiectului este de 7.219.910,18 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.798.035,47 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 886.758,35 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 136.424,36 lei.

ostrovului-finalizare-proiect/primaria-sm-09-2022-conferinta-incheiere-proiect-ostrovului-inainte-dupa-1.png
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

IMAGINI
MAI MULTE PROIECTE