Anunț privind restituirea sumelor achitate pentru necompletarea formularului digital de intrare în țară
Anunț privind restituirea sumelor achitate pentru necompletarea formularului digital de intrare în țară
Contribuabilii care au plătit amenzi pentru necompletarea formularului digital de intrare în țară (PLF) vor putea să depună o cerere pentru restituirea banilor la organul fiscal local unde au achitat amenda.

Procedura și cererea de restituire a banilor au fost stabilite prin ordin al ministrului Dezvoltării, publicat marți, 16.08.2022 în Monitorul Oficial.

Pentru restituirea amenzilor achitate, persoanele interesate trebuie să depună la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Municipiului Satu Mare, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoarea prezentului ordin al ministrului Dezvoltării(respectiv de la data de 16.08.2022), o cerere derestituire (model 2022 – ITL 081) ce se găsește la sediul DITL sau se poate descărca aici.

Cererea de restituire se depune în format letric (personal sau prin împuternicit) sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță (cererea de restituire trebuie semnată cu semnatura digitală), împreună cu copii ale următoarelor documente:

- actul de identitate.

- procesul-verbal de constatare a contravenției

- documentul de plată sau dovada achitării

Cererea de restituire trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele și prenumele solicitantului;

b) codul numeric personal;

c) domiciliul solicitantului;

d) suma și natura creanței solicitate la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în carenu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.

g) datele de contact ale solicitantului (telefon/email)

În cazul în care, după primirea documentației înaintate de solicitant și verificarea datelor din evidența pe plătitori, organul fiscal local competent constată existența unor obligații fiscale restante ale acestuia, sumele solicitate sevor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligații bugetare restante.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Biroului Amenzi din cadrul DIrecției de Impozite și Taxe Locale, cu sediul in Satu Mare, Piata Romana bl. D8, parter.

Documente