×
Anunțuri concurs
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. VII alin.(2) lit.a) O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene și prevederile art.VII alin. (7) /XI/XII din O.U.G nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post unic aferent funcției publice de execuție vacante.
ANUNȚ concurs de recrutare pentru ocuparea a unui post unic aferent funcției publice de execuție vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal , în cadrul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană
ANUNȚ concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Fond Funciar şi Legile Proprietăţii
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post unic aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Relații Publice
Primăria Municipiului Satu Mare, în condițiile art.476-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în grad profesional superior la nivelul Primăriei Municipiului Satu Mare
Procedura specială de analizare a noului proiect de management al managerului care a obținut, în urma evaluării finale, rezultat mai mare sau egal cu nota 9
Primăria Municipiului Satu Mare, în condițiile art.480-481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în clasă la nivelul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare, în condițiile art.476-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în grad profesional superior
Primăria Municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea • 1 post Consilier, grad profesional I • 1 post Consilier, grad profesional I A - posturi în cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic al Direcției de Evidență a Persoanelor ; Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, proba interviu.
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.IV alin.1, alin.2 din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : – Consilier , clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare