ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 15.09.2022 ora 14:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.954/12.09.2022,

PROIECT AL ORDINII DE ZI:


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE CREȘĂ ȘI DOTARE PE STRADA IULIU COROIANU NR. 46 MUNICIPIUL SATU MARE, JUD.SATU MARE. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE CREȘĂ ȘI DOTARE, BULEVARDUL LALELEI NR. 2 MUNICIPIUL SATU MARE, JUD.SATU MARE. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Municipiul Satu Mare, zona Bercu Roșu” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție: „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Municipiul Satu Mare, zona Bercu Roșu”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Grădinarilor” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare strada Grădinarilor”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 1” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție: „Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 1”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9.Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Ghiarfaș Adelin-Cristian, viceprimar al Municipiului Satu Mare, să semneze actele adiționale la contractul individual de muncă al domnului Bozai Vodă Cristian director general al Serviciului Public ”Administrația Domeniului Public” Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Marsilia nr. 18”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Dorna CD11-CD13”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Dorna CD8”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Dorna CD10”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Petru Bran nr. 4”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Ganea bl. CG5”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Bdul Cloşca nr. 1, bl. T17”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Careiului bl. C13”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Rândunelelor nr. 6”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Prahova nr. 20, bl. C5”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Mal Stâng Someş bl. T2”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Belşugului UB14”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Bdul Lucian Blaga CU 46,48,50,52”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Ady Endre nr. 34”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Lalelei R1-R3”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Liceul cu program sportiv”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.201/30.06.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Muzeul Industrializării forțate și al dezrădăcinării – Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar,
Kereskényi Gábor


 

Documente