ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 29.02.2024 PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNSCRIS LA PCT. NR. 6 PE ORDINEA DE ZI
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2024
Documente