×
Ședințe ale Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 11.07.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare nr. 263/09.07.2024
În baza prevederilor art. 197-198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri:
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 30.06.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 257/28.06.2024
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 27.06.2024 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 240/20.06.2024
În baza prevederilor art. 197-198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următoarea hotărâre:
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 12.06.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 231/11.06.2024
În baza prevederilor art. 197 și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 30.05.2024:
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 30.05.2024 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 211/23.05.2024