×
Ședințe ale Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 29.06.2023 ora 14:00 în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.595/22.06.2023,
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 06.06.2023, ora 12:00 prin platforma on-line de videoconferință.
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 25.05.2023 ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu proiectul cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.544/18.05.2023