×
Știri
Publicul interesat poate înainte comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2”, cod SMIS 120530, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.
Relațiile cu orașul înfrățit Rzeszow reprezintă un parteneriat durabil.
Miercuri, 20 decembrie, de la ora 18:00, Trupa Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare prezintă în sala studio Ács Alajos spectacolul „Interactiv”, în regia lui Lendvai Zoltán. Un număr limitat de bilete sunt disponibile la agenția teatrală de pe strada Horea, majoritatea locurilor fiind vândute în regim de abonament.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuinţe unifamiliale, modernizare drum existent şi introducerea terenului în intravilan , Satu Mare, Zona Str. Magnoliei, nr. Cad. 167062, 166557. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 09.01.2024 ora 10.00
Atelierul Moșului este oferit de Catena - Farmacia Inimii, în parteneriat cu Produs Sătmărean / Szatmári Termék și Banca Transilvania în cadrul Târgului de Crăciun Satu Mare
Prima zi din cea de-a treia săptămână plină de activități minunate în Atelierul Moșului din cadrul Târgului de Crăciun Satu Mare s-a bucurat de un mare succes atât în rândul copiilor, cât și al celor ce i-au îndrumat.
Decorațiunile de Crăciun realizate de copii în Atelierul Moșului, oferit de Catena - Farmacia Inimii, în parteneriat cu Produs Sătmărean / Szatmári Termék și Banca Transilvania, au fost presărate cu multă dragoste și emoții pozitive.
S-a încheiat cea de-a doua săptămână de activități creative cu copii și tineri din grădinițele și școlile din județ în Atelierul Moșului
Începe weekend-ul, iar noi vă așeptăm să vă petreceți serile alături de noi la Târgul de Crăciun.