×
Știri
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 31-2023
Ne dorim să stopăm fenomenul de abandon al animalelor!
Apaserv Satu Mare execută lucrări de racordare a generatorului de la Uzina de apă Mărtinești.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – ZONĂ MIXTĂ PENTRU ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI SERVICII, în municipiul Satu Mare, str. Energiei, Nr. 6, Nr. cad. 177373 și Nr. cad. 176390. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 29.03.2023, ora 10.00.
Vizita de la Satu Mare a doamnei secretar de stat Hegedüs deschide noi perspective, discuțiile axând-se pe proiectele aflate în derulare și a celor pregătite pentru următoarea perioadă de finanțare.
Căutăm producători de bunătăți tradiționale, dulciuri sau alte specialități, meșteri populari, artizani de suveniruri și articole specifice sărbătorilor de Paște.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 30-2023
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 29-2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 08.03.2023, ora 13:15, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.159/07.03.2023