×
Știri
Se intervine pe tronsonul situat între str. Ștrandului și str. Odoreului.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Contribuabilii care au plătit amenzi pentru necompletarea formularului digital de intrare în țară (PLF) vor putea să depună o cerere pentru restituirea banilor la organul fiscal local unde au achitat amenda.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.71-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.70-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.69-2022
Pe perioada lucrărilor vor exista restricții de circulație, motiv pentru care vă rugăm să folosiți rutele ocolitoare.
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 25.08.2022, ora 14:00, în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.856/18.08.2022
Mamele care locuiesc în municipiul Satu Mare se pot adresa sau prezenta la Direcția de Asistență Socială Satu Mare, str. Ilisești, nr. 4, în intervalul orar 8.00-14.00.