×
Știri
Primăria Municipiului Satu Mare organizează licitație publică cu strigare conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării unor materiale rezultate în urma demontării gardului din Grădina Romei și a balustradei de pe Podul Golescu.
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 03.02.2023, ora 10:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 76/01.02.2023
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 10-2023
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 9-2023
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 8-2023
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Construire două case de locuit P și P+1, acceptarea ofertelor de donație și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, str. Dara-Diana nr. cad. 183842 și 183843. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 14.02.2023, ora 10.00.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 7-2023
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 6-2023
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 5-2023
Satu Mare a câștigat fonduri europene pentru întocmirea unui plan de măsuri ce vizează prevenirea schimbărilor climatice și protejarea mediului înconjurător.