×
Știri
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2024. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.11.2023, ora 10.00.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 135-2023
Sătmărenii care doresc să devină voluntari pot la rândul lor să acceseze pagina
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 134-2023
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Ansamblu de locuințe unifamiliale – Lotizare și acceptarea ofertei de donație, Satu Mare, str. Odoreului nr. 47A. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 03.11.2023 ora 10.00
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Lotizare în vederea amenajării zonei de agrement și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, zona str. Gorunului. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 03.11.2023 ora 10.00
Liceul cu Program Sportiv Satu Mare coordonează un proiect Erasmus + de mare amploare în care sunt implicate șase țări care vor colabora pentru o perioadă de trei ani: Cehia, Italia, Portugalia, Polonia, Turcia și România.
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 26.10.2023 ora 14:00 în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 887/19.10.2023
Cererea, împreună cu actele doveditoare se depun la Primăria Municipiului Satu Mare, fie personal, fie prin poștă, în termenul prevăzut de lege ( 19 mai 2023 - 20 noiembrie 2023)
Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA) reunește, o dată la doi ani, cele mai bune lucrări de arhitectură, design și intervenții urbane realizate de arhitecți din cele cinci filiale partenere: OAR Transilvania, OAR Bihor, OAR Satu-Mare, OAR Nord-Vest, OAR Alba