×
Evidența Persoanelor
TERMENE DE ELIBERARE

     

     Termenul de eliberare al cărților de identitate este de până la 14 zile calendaristice. 

 Cărțile de identitate provizorii și vizele de reședință se eliberează în 7 zile calendaristice.

               În situațiile, în care, se impun verificări suplimentare, conform legii ( de ex. pentru certificarea identităţii, clarificarea situației imobilului sau a statutului civil, verificări în teren etc.).termenele de soluționare al actelor de identitate poate fi prelungit până la 30 de zile calendaristice, iar cu aprobarea șefului seviciului acest termen poate fi prelungit până la 45 de zile. 

                  Taxe speciale pentru eliberarea actelor de identitate intr-un termen mai scurt, conform prevederilor art. 484 din H.C.L. nr. 136/2023, anexa nr. 2:

- eliberarea cărților de identitate în termen de 3 zile lucrătoare - 137 de lei.
- eliberarea cărților de identitate provizorii în termen de 2 zile lucrătoare, cu excepția celor care presupun verificări  suplimentare (de ex. efectuarea verificărilor în teren pentru clarificarea situației locative, certificarea identității etc)  - taxă specială 67 lei;
- acordarea vizei de reședință în termen de 2 zile lucrătoare - taxă specială 67 lei;
- emiterea de dovezi pe linie de evidență a persoanelor în termen de 2 zile lucrătoare - taxă specială 28 lei.