×
Evidența Persoanelor
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Având în vedere faptul că din data de 09.05.2024 se va deschide S.P.C.L.E.P. Bârsău, începând cu data de 22.04.2024 nu se mai preiau cereri pentru eliberarea actelor de identitate ale cetățenilor care au sau solicită domiciliul în com. Bârsău (Bârsău de Sus, Bârsău de Jos).
Cărțile de identitate provizorii și vizele de reședință se eliberează în continuare în 1 – 7 zile calendaristice
Măsurile au fost luate la nivel național ca urmare a adresei transmise de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 
Pentru a preveni înscrierea unor mențiuni de stabilire de reședință fictive, cetățenii care solicită acordarea vizei de resedință, vor da o declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că locuiesc mai mult de 15 zile la adresa la care au locuința secundară, precum și scopul/motivul stabilirii reședinței.