×
Evidența Persoanelor
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Măsurile au fost luate la nivel național ca urmare a adresei transmise de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 
Pentru a preveni înscrierea unor mențiuni de stabilire de reședință fictive, cetățenii care solicită acordarea vizei de resedință, vor da o declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că locuiesc mai mult de 15 zile la adresa la care au locuința secundară, precum și scopul/motivul stabilirii reședinței.