A N U N Ţ
A N U N Ţ
În baza prevederilor art. 197 și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 25.04.2024:

•    HOTĂRÂREA NR. 102/25.04.2024 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Satu Mare“ domnului Alexandru Darida, artist plastic

 

•    HOTĂRÂREA NR. 103/25.04.2024 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Satu Mare“ domnului Ioan Darida, artist plastic

 

•    HOTĂRÂREA NR. 104/25.04.2024 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Satu Mare“domnului Gyenes Emanuel, pilot

 

•    HOTĂRÂREA NR. 105/25.04.2024 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Satu Mare“ domnului Tóth-Páll Miklós, actor

 

•    HOTĂRÂREA NR. 110/25.04.2024 pentru modificarea Anexei la H.C.L. Satu Mare nr. 257 din 31.08.2023

 

•    HOTĂRÂREA NR. 112/25.04.2024 privind aprobarea actualizării „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare”

 

•    HOTĂRÂREA NR. 122/25.04.2024 privind  aprobarea documentației  PUZ - Construire locuinţă unifamilială S+P+1, Satu Mare, Str. Păulesti, nr. cad. 157140

 

•    HOTĂRÂREA NR. 123/25.04.2024 privind  aprobarea documentației  PUZ - Extinderea spaţiilor de producţie în incinta Lisa Draxlmaier Autopart România S.R.L. Amplasament:  Satu Mare, Str. Vulturului nr. 34

 

•    HOTĂRÂREA NR. 124/25.04.2024 privind  aprobarea documentației PUZ - Instituţii şi servicii, depozitare, B-dul Lucian Blaga, nr. cad. 188501 şi nr. cad. 168378

 


•    HOTĂRÂREA NR. 125/25.04.2024 privind aprobarea documentației  P.U.Z.- Construire locuințe unifamiliale cu regim de înălțime S+P+1E, în municipiul Satu  Mare, str. Păulești nr. 65/A și 65/C

 

•    HOTĂRÂREA NR. 126/25.04.2024 privind aprobarea documentației  P.U.Z.- Extindere P.U.Z. Ansamblu rezidențial P+6 aprobat prin H.C.L. nr. 16/26.01.2023, cu parcare supraterană, în Municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 189252

 

•    HOTĂRÂREA NR. 127/25.04.2024 privind aprobarea documentației  P.U.Z.-  Zonă de agrement și introducere în intravilan, în municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 187204, Nr. cad. 187257, Nr. Cad. 166971 și Nr. Cad. 170592

 

•    HOTĂRÂREA NR. 128/25.04.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Extindere vilă turistică Amplasament:  Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 11-str. Mărășești nr. 1

 

•    HOTĂRÂREA NR. 129/25.04.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Construire imobil de locuit cu birouri și parter comercial Amplasament:  Satu Mare, str. Avram Iancu, nr. 70

 

 

Hotărârile sunt afișate  în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicate pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local  și Monitorul Oficial Local.

                                                                 

 Secretar  general, 

     Mihaela Maria Racolţa