Anunț
Anunț
În baza prevederilor art. 197 și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 28.03.2024:

•    HOTĂRÂREA NR. 72/28.03.2024 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în  Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare  nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024


•    HOTĂRÂREA NR. 77/28.03.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.  Ansamblu de locuințe unifamiliale – Lotizare și acceptarea ofertei de donație, Satu Mare, str. Odoreului nr. 47A


•    HOTĂRÂREA NR. 86/28.03.2024  privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul A.N.L.,valabilă pentru anul 2024


Hotărârile sunt afișate  în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicate pe site-ul instituţiei  www.primariasm.ro în secţiunea -Consiliul local -Hotărâri ale Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

 

Secretar  general,
Mihaela Maria Racolţa