Hirdetés
Hirdetés
Az Adminisztratív Kódexet érintő utólag módosított és kibővített, 57/2019-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 197–198-as számú cikkelyei alapján közöljük a Szatmárnémeti Helyi Tanács által 2024. március 28-án jóváhagyott határozatokat.

 

•  A 72/28.03.2024-es számú, a 2024-es évben alkalmazott helyi adók és illetékek, illetve az ezek alapján kiszámított büntetések mértékéről rendelkező 136/2023-as számú helyi tanácsi határozat 1-es és 2-es mellékletében ejtett hibák kijavítását jóváhagyó tanácsi határozat.

•  A 77/28.03.2024-es számú, a Szatmárnémeti, Udvari út 47A szám alatti, egyéni lakóházak építése céljával készített parcellázás Övezeti Városrendezési Tervét (PUZ) jóváhagyó tanácsi határozat. 

•  A 86/28.03.2024-es számú, az ANL-program keretében épített lakások bérlésére 2024-ben pályázók névsorát jóváhagyó tanácsi határozat.

 

A határozatok megtekinthetőek a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalban kihelyezett hirdetőfalon, valamint az intézmény honlapján, a www.primariasm.ro weboldalon, a Helyi Tanácsi Határozatok, valamint a Helyi Hivatalos Közlöny alkategóriákban.

 

Mihaela Maria Racolţa
Szatmárnémeti Municípium főjegyzője