ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE LA CREȘA SATU MARE
ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE LA CREȘA SATU MARE
Unitatea de învățământ Cresa Satu Mare cu sediul pe str. Wolfenbuttel nr. 8-10 din municipiului Satu Mare organizează concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în anul școlar 2023- 2024.

Unitatea de învățământ Cresa Satu Mare cu sediul pe str. Wolfenbuttel nr. 8-10 din municipiului Satu Mare organizează concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în anul școlar 2023- 2024 conform art. 104 alin.4 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6218/2013. 

  • Calendarul de desfășurare a Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în anul școlar 2023-2024 este atașat mai jos.  
  • Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută pentru examenul de titularizare în învățământ
  • Proba scrisă se va desfășura în data de 14.09.2023 la Creșa Satu Mare, str. Wolfenbuttel nr. 8-10 între orele 9.00-13.00
  • Candidații vor completa cerere tip de înscriere la concurs ( Anexa 1 la Metodologia aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4959/2013) și vor depune dosarele cu documentele justificative la Compartimentul Secretariat Resurse Umane, conform calendarului. 
  • Condițiile de înscriere la concurs sunt cele prevăzute de Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului școlar, aprobat prin OMEN 4959/2013. 

 

Documente