ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE ȘEF SERVICIU URBANISM SI DEZVOLTARE URBANĂ
ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE ȘEF SERVICIU URBANISM SI DEZVOLTARE URBANĂ
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante: • Șef serviciu, grad de salarizare I,– Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente