ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE DIN CADRUL SERVICIULUI JURIDIC
Primăria Municipiului Satu Mare, având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238610 – Compartiment Juridic, Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238673 – Compartiment Contracte Administrative, Arhivă, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare.
Documente