ANUNȚ DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Publicul interesat poate înainte comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primăria Municipiului Satu Mare, titular al proiectului: ,,Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Vechi din Mun. Satu Mare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare actualizate, de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, amplasat în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare. 


Proiectul deciziei de încadrare actualizat și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrând nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro 


Publicul interesat poate înainte comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.