ANUNT OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA IN CADRUL SERVICIULUI PATRIMONIU CONCESIONARI INCHIRIERI
ANUNT OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA IN CADRUL SERVICIULUI PATRIMONIU CONCESIONARI INCHIRIERI
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Fond Locativ , Cadastru al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente