ANUNT OCUPARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE SERVICIUL URBANISM ȘI BIROUL FINALIZĂRI CONSTRUCȚII
ANUNT OCUPARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE SERVICIUL URBANISM ȘI BIROUL FINALIZĂRI CONSTRUCȚII
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: • Consilier, clasa I, grad profesional Asistent, ID 456280 – Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier, clasa I, grad profesional Asistent, ID 568651 – Biroul Finalizări Construcții din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente