ANUNT OCUPARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE SERVICIUL URBANISM ȘI BIROUL FINALIZĂRI CONSTRUCȚII
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: • Consilier, clasa I, grad profesional Asistent, ID 456280 – Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier, clasa I, grad profesional Asistent, ID 568651 – Biroul Finalizări Construcții din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente